​หาดทิพย์ มอบสถานีสุขภาพ "Bike for Health & Energy" เปลี่ยนพลังกายเป็นพลังงานไฟฟ้า


29 พ.ย. 2565

คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ สถานีสุขภาพ "Bike for Health & Energy" ภายใต้แนวคิว “เปลี่ยนพลังกายเป็นพลังงาน” เพื่อมอบให้ ทุกคนได้ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานและสามารถเปลี่ยนเป็นพลังไฟฟ้า โดยมี นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หาดทิพย์เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาดจึงจัดโครงการ “Bike for Health & Energy” โดยมีแนวคิด “เปลี่ยนพลังกายเป็นพลังงาน” ด้วยการออกแบบสถานีปั่นจักรยาน โดยคำนึงถึงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิล (Fossil Energy) และชวนให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาดให้เพิ่มมากขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน โดยติดตั้งจักรยาน จำนวน 2 ตัว ดัดแปลงให้สามารถเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า และสะสมพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้ขณะที่เราปั่นจักรยานออกกำลังกาย ในส่วนของระบบส่องสว่างของสถานีฯ ได้เลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้ได้ในทุกครัวเรือน ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด จึงมีความพยายามที่จะลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล (Fossil Energy) ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป โดยมีนโยบายในการควบคุมและลดการใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) บนหลังคารถบรรทุก (Solar Truck) ลอยน้ำ (Solar Floating) และอีกหลากหลายวิธีง่ายๆ ที่หาดทิพย์พยายามที่จะลดการใช้พลังงาน โดยการปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน เช่น การปิดไฟและน้ำเมื่อไม่ใช้ ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน หรือแม้แต่การใช้จักรยานภายในโรงงาน ดังนั้น การลดการใช้พลังงานเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ที่บ้าน