มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ทอดผ้าป่าต่อลมหายใจผู้ป่วย


5 ธ.ค. 2565

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่คืนสู่สังคม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะพระสังฆาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ บริเวณด้านหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ กองทุนผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้ กองทุนอุปกรณ์การแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมทำบุญกับทางมูลนิธิโรงพยาบาลเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยต่อไป