ข่าวสารบ้านเรา

​การรถไฟฯ แจ้งงดเดินขบวนรถสายใต้ 16 ขบวนต่อเนื่อง

เมื่อ: 18:53 น. 20 ธ.ค. 65   589 ครั้ง

จากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และแจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถเป็นการต่อเนื่อง จากเหตุขบวนรถสินค้าที่ 707 ตกราง ระหว่าง คลองแงะ - ปาดังเบซาร์ นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วม ระหว่างสถานีควนเนียง - บ้านเกาะใหญ่ (อำเภอควนเนียง) สถานีนาม่วง (อำเภอนาหม่อม) และสถานีวัดควนมีด (อำเภอจะนะ) จังหวัดสงขลา ส่งผลให้การรถไฟฯ ต้องปรับเปลี่ยนการเดินรถเส้นทางรถไฟสายใต้ เมื่อวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับสถานการณ์วันนี้ (20 ธันวาคม 2565) มีปริมาณฝน และระดับน้ำลดลง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและประเมินสภาพความเสียหายของทางรถไฟจากเหตุน้ำท่วมในเส้นทางระหว่างสถานีนาม่วง – วัดควนมีด สามารถดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบริเวณที่ทางชำรุดได้ ส่วนเส้นทางระหว่างสถานี ควนเนียง - บ้านเกาะใหญ่, โคกทราย – ควนเนียง, หารเทา – โคกทราย, หารเทา – ควรเคี่ยม, เขาชัยสน – บางแก้ว, วัดควนมีด – จะนะ จากการประเมิณสถานการณ์ สภาพทางได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้

ทั้งนี้ การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2565 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ขบวนรถงดเดิน จำนวน 16 ขบวน ประกอบด้วย

1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ - กรุงเทพ)

2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ)

3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ)

4. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ)

5.ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ)

6.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 (สุไหงโก-ลก – พัทลุง - สุไหงโก-ลก – พัทลุง)

7.ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 947/948 (หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่)

8. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 949/950 (หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่)

ขบวนรถปรับเปลี่ยนเส้นทาง จำนวน10 ขบวน ประกอบด้วย

1.ขบวนรถสินค้าที่ 985/986 (กรุงเทพ - สุไหงโกลก – กรุงเทพ) มีเดินเฉพาะ กรุงเทพ – พัทลุง - กรุงเทพ

2.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445 (ชุมพร – หาดใหญ่) มีเดินเฉพาะ ชุมพร - พัทลุง

3.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 446 (หาดใหญ่ - ชุมพร) มีเดินเฉพาะ พัทลุง - ชุมพร

4.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447 (สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก) มีเดินเฉพาะ จะนะ - สุไหงโก-ลก และ สุราษฏร์ธานี - พัทลุง

5.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 448 (สุไหงโก-ลก - สุราษฎร์ธานี) มีเดินเฉพาะ สุไหงโก-ลก - จะนะ และ พัทลุง - สุราษฎร์ธานี

6.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 (นครศรีธรรมราช - สุไหงโก-ลก) มีเดินเฉพาะ เทพา - สุไหงโก-ลก และ นครศรีธรรมราช - พัทลุง

7.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 (สุไหงโก-ลก - นครศรีธรรมราช) มีเดินเฉพาะ สุไหงโก-ลก - เทพา และ พัทลุง - นครศรีธรรมราช

8.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 (นครศรีธรรมราช - ยะลา) มีเดินเฉพาะ นครศรีธรรมราช – พัทลุง

9.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 (สุไหงโก-ลก - นครศรีธรรมราช) มีเดินเฉพาะ พัทลุง - นครศรีธรรมราช

สำหรับขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 (ยะลา - สุไหงโก-ลก - ยะลา) มีเดินรถปกติ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่ง การรถไฟฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัยในพื้นที่ ทั้งในด้านการเดินรถ การซ่อมบำรุงทาง และระบบอาณัติสัญญาณ การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายของระบบต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ให้สามารถลงพื้นที่ในการซ่อมบำรุงให้สามารถเปิดการเดินรถได้โดยเร็วที่สุด หลังจากระดับน้ำลดอยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร

ในส่วนกรณี ขบวนรถสินค้าที่ 707 ตกราง ระหว่างสถานีคลองแงะ - สถานีปาดังเบซาร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดการเดินรถได้ การรถไฟฯ มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ (เพิ่มเติม) ดังนี้ วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2565

1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45 (กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์) ไม่มีเดิน จาก ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จาก ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ (เป็นขบวนรถออกต้นทางกรุงเทพ วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2565)

2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 (ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ) ไม่มีเดินจาก ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่ ทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จาก ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่ เพื่อเดินทางต่อโดยขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38 ที่ชุมทางหาดใหญ่

3. ขบวนรถด่วนที่ 947/948 และ 949/950 (ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่) ไม่มีเดิน

ที่มา ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย


 
เมื่อ: 18:53 น. 20 ธ.ค. 65   589 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​สงขลาพร้อมจัดฟุตบอลรายการใหญ่ บุรีรัมย์พบกลันตัน ทีมแกร่งจากมาเลเซีย15 ม.ค.นี้
​เตือนภาคใต้ตอนล่างเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรง 6-11 ม.ค.66
​นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พบปะให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
​การรถไฟฯ ชี้แจงเหตุขบวนรถสินค้า (หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์) ตกรางระหว่างสถานีคลองแงะ - ปาดังเบซาร์ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3702 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1407 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1286 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1251 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1149 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1119 ครั้ง
 7. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1081 ครั้ง
 8. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1081 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  976 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  954 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง