​คณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ฯ


26 ธ.ค. 2565

วันนี้ (26 ธ.ค.65) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดการเดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ พร้อมต้อนรับคณะกรรมการสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยมี นายทรงกรด สว่างวงศ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นายบุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเรือเอก อธินาถ ปะจายะกฤตย์ หัวหน้าสำนักงานสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายปรีชา ลาลุย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. นายอัครพร พึ่งพร หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นเกียรติมอบเสื้อสงขลาเมืองกีฬาให้กับคณะกรรมการ เจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้

โดยในที่ประชุมได้รายงานควาพร้อมตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 อาทิ ความพร้อมด้านสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม ความพร้อมด้านที่พัก ความพร้อมด้านบุคลากร และอาสาสมัคร ความพร้อมด้านความปลอดภัยและจราจร

จากนั้นเวลา 13.30 นายกองพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยว เดินทางสำรวจความพร้อมด้านต่างๆ ของสนามตามที่ได้เสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย 6 สนาม ได้แก่ สนามกีฬาติณสูลานนท์ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สนามกีฬาจิระนคร (เทศบาลนครหาดใหญ่) สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และ สนามกีฬาในร่ม หาดใหญ่ฮอล์ เซนทรัล เฟสติวัล

ณ.กัลย์ / ข่าว ทีปรกร -วรปรัชญ์ - กัมพล เขียวแสงนิล /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์สงขลา