​กรรมาธิการแรงงานส.ส.ลงพื้นที่สะเดา สัมมนาการพัฒนาความร่วมมือแรงงานระดับท้องถิ่น


8 ม.ค. 2566

คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ให้กับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสงขลา


ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 6 (ส.ส.) จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร นำคณะลงพื้นที่พื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) และการสัมมนาเรื่อง ความร่วมมือด้านแรงงานระดับท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประชุมเอกชน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 (ส.ส.) จังหวัดสงขลา และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้เกียรติร่วมเวทีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นกลุ่ม อสม.ในพื้นที่อำเภอสะเดา และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับในส่วนของเวทีสัมนามีนางสาวสมหญิง อรุณ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงานการศึกษาดูงานและการจัดสัมมนาฯ พร้อมมีวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย นายอับดุลหรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร.ต.อ.สมสิทธิ์ กระจาย รองสวป.กก.ตชด.๔๓ นางพจณีย์ สุวรรณเวหา ประธานชมอสม.จังหวัดสงขลา นางสมถวิล กาญจนเพ็ญ นายกสมาคมอสม.จังหวัดสงขลา และยังมีวิดีโอคอลทักทายสวัสดีปีใหม่และส่งความห่วงใยถึงชาวอสม.จากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

นางสาวสุภาพร กำเนิดผล กรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าจังหวัดสงขลา เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ในครั้งนี้เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการทำงาน อุปสรรคปัญหาต่างๆ รวมถึงการสัมมนากับกลุ่มอสม.ซึ่งเป็นแนวหน้าระดับชุมชน หมูบ้าน ที่ต้องดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของคนกลุ่มนี้โดยตรงร่วมกับสถานพยาบาลฯ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้เสนอต่อคณะกรรมาธิการ ต่อสภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับต่อไป