​จังหวัดสงขลา จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


9 ม.ค. 2566

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมหาเถรสมาคม จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน และเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ทั้งนี้ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิญชวนข้าราชการ บุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จำนวน 99 คน สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ เป็นเวลา 15 วัน อีกทั้งการเข้าร่วมอุปสมบทถือเป็นโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาของผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย