​ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ลงนาม (MOU) การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูปัญหาเด็กและเยาวชน


10 ม.ค. 2566

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ผนึกกำลัง จังหวัดสงขลาและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ลงนาม (MOU) การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำหลังการยุติคดี

วันนี้ (10 ม.ค. 66) ที่ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางพิมพ์เพ็ญ พัฒโน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา และนางยุพิน องอาจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำหลังการยุติคดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางพิมพ์เพ็ญ พัฒโน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างพิจารณา โดยการส่งเสริมให้ได้รับการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ให้สามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคมและครอบครัว และเพื่อเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกัน แก้ไขปัญหาไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดซ้ำ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อตกลงกันระหว่างหน่วยงานในการบูรณาการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำหลังการยุติคดี โดยหลังจากยุติคดีแล้วได้มอบหมายให้ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชน ตลอดจน ส่งเสริมการประกอบอาชีพอันเป็นการลดการกระทำความผิดซ้ำ และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินเยี่ยมชมร้านกาแฟแลเล ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา โดยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างงาน สร้างอาชีพให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการชงกาแฟ ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ฝึกทำบัญชีและการมีวินัยในการทำงาน อันเป็นการเรียกความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ กลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ประชา-วิทยา/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา