วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566


2 มี.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการวันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ฑสถานแห่งชาติ สงขลา

พบกับกิจกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 256

- เสวนาทางทางวิชาการ “สงขลาตำนานอาหารร้อยปี สู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาพิธีทางศาสนา ณ ศาลาวิหารแดงบนเขาตังกวน

-พิธีเวียนเทียน ณ พระธาตุเจดีย์หลวงบนเขาตังกวน (การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว)

วันที่ 10 มีนาคม 2566

- พิธีทำบุญตักบาตรบรรพชนคนสงขลา 15 อำเภอและอำเภอเมืองสงขลา บริเวณถนนนางงาม

- พิธีสมโภชเสาหลักเมือง/พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเมืองสงขลา (การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว)

- พิธีเปิดงานโครงการวันสงขลา (สืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา) ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

- มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรคนสงขลาคนต้นแบบ

- เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “สงขลาเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO)” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖

- เสวนาทางวิชาการ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

- มอบเกียรติบัตรคนสงขลาคนต้นแบบ