​หาดทิพย์ เปิดประมูลรถยนต์ใช้แล้ว ประจำปี 2566


8 มี.ค. 2566

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลรถยนต์ใช้แล้ว จำนวน 11 คัน ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เปิดให้ดูรถ วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 รอบที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-15.00 น. และ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-10.00 น.

เปิดจำหน่ายซอง วันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.และ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-10.30 น. ยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เปิดประมูล วันที่ 21 มีนาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวลัยกาญจน์ ศุภรทวี และ คุณวัชรพงษ์ สุวรรณมณี เบอร์ติดต่อ 074-210008-18 ต่อ 212 หรือสอบถามข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โทร : 074-210-008 ถึง 18 ต่อ 208