​นักปั่นร่วมเปิดการแข่งขันปั่นจักรยานหญิง ภายใต้ชื่อ “Thai Angel Cycling” ชิงถ้วยพระราชทานฯ


12 มี.ค. 2566

ช่วงเช้าวันนี้ ( 12 มี.ค.66 ) ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการแข่งขันปั่นจักรยาน Thai Angel Cycling ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา พ.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายชาลี รัศมี ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ และนักปั่นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติกว่า 1,500 คน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฯ

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมกีฬา จักรยานจังหวัดสงขลา ชมรม Thai Angel Cycling สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ และกลุ่มนักปั่นจักรยานในจังหวัดสงขลา การแข่งขันปั่นจักรยานหญิง ภายใต้ชื่อ “Thai Angel Cycling” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการฟื้นฟู กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ภายในจังหวัดสงขลา ตามนโยบายในการขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sports City) และเป็นการรองรับเตรียมความพร้อมที่จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากรัฐบาล ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2568)

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดใช้เส้นทางการปั่นจากสวนสาธารณหาดใหญ่ ไปยังอำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ และอำเภอเมืองสงขลา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ จักรยานเสือหมอบ และเสือภูเขาทางเรียบ (ชาย-หญิง) ระยะทาง 88 กิโลเมตร โดยเส้นทางปั่นแข่งขันเริ่มจากสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และเส้นทาง VIP ประเภทท่องเที่ยว ไม่จำกัดเพศ อายุ และชนิดจักรยาน เริ่มจากสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมระยะทาง 41 กิโลเมตร ซึ่งมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและนักกีฬาต่างประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ เป็นจำนวนมาก

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ