​โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


12 มี.ค. 2566

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนายชานนท์ นัครัตน์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า เป็นวิทยากรในการบรรยาย หลังจากนั้นทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมภายในตัวโรงไฟฟ้าจะนะเป็นลำดับต่อไป