​ร้านค้า “โดนใจ" ออนทัวร์ ทั่วไทย ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดินหน้าผลักดันร้านค้าชุมชนให้เป็น SMART โชห่วย


13 มี.ค. 2566

ร้านค้า “โดนใจ" ออนทัวร์ ทั่วไทย ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดินหน้าผลักดันร้านค้าชุมชนให้เป็น SMART โชห่วย พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านนาทวี เพื่อสร้างโอกาสด้านการเรียนรู้

วันนี้ (13 มี.ค. 66) ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้านค้า “โดนใจ ออนทัวร์ ทั่วไทย” เพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วยได้พัฒนาธุรกิจและร้านให้เป็น SMART โชห่วย ตามนโยบายภาครัฐ ที่มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีนางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการค้าโชห่วยในพื้นที่เข้าร่วม

นางวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ร้านค้าโชห่วย ถือเป็นร้านค้าที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันตลาดค้าปลีกมีการแข่งขันกันสูง ทำให้ร้านค้าโชห่วยเข้าสู่การปรับตัวเป็นอย่างมาก จึงต้องพัฒนาร้านค้าเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ ซึ่งการลงพื้นที่ใกล้ชิดผู้ประกอบการโชห่วยในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นจังหวัดที่ 6 เพื่อผลักดันร้านค้าชุมชนให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย สามารถเติบโตและขานรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย มากไปกว่านั้นการมีระบบบริหารจัดการที่ดี จะทำให้ร้านค้า รวมไปถึงผู้ประกอบการและลูกค้ามีความสะดวกสบายและที่สำคัญจะทำให้ระบบนิเวศทางธุรกิจสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สำหรับแพลตฟอร์มร้านโดนใจ มีจุดเด่นที่ผู้ประกอบการร้านค้าโซห่วย สามารถเลือกลงทุนและสินค้าที่จำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องแบ่งผลกำไร ใช้งบลงทุนที่ไม่สูง มีการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ 1. การใช้ "บีเจซี" มาช่วยพัฒนาระบบเครื่องคิดเงินและใช้เครือข่ายของบิ๊กชีเป็นคนจำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าในชุมชน 2. มีพันธมิตรหลัก คือ "บิ๊กซี” ที่มีอยู่ทั่วประเทศที่จะเข้ามาจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้าน ขณะที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกตกแต่งร้านค้าให้ดูทันสมัยตามงบประมาณของตัวเองได้ตามความเหมาะสม

โอกาสนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับเจ้าของร้านค้าโชห่วยในพื้นที่ ที่ทางบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี เข้ามาช่วยในเรื่องของเทศนิคการจัดร้านต่างๆ การจัดสินค้า เพื่อสะดวกขึ้น และเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อได้มากขึ้น

จากนั้น ทางคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่องและสินค้าอุปโภคบริโภค มูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาและคุณภาพความเป็นอยู่ของเด็กในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ประชา - วรปรัชญ์/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา