ข่าวสารบ้านเรา

สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต

เมื่อ: 14:38 น. 22 มี.ค. 66   329 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต พร้อมด้วย คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อ.คลองหอยโข่ง กำลังพลกองพลพัฒนาที่ 4 ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม

โดยมี นายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมน้ำคือชีวิต ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 โดยจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิต และกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โดยความร่วมมือของเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษา และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป ณ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


 
เมื่อ: 14:38 น. 22 มี.ค. 66   329 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​พิธีลอดซุ้มประตูป่าวันวิสาขาบูชา หนึ่งเดียวในสยามประเทศที่ "วัดห้วยหลาด" รัตภูมิ
เมื่อ: 09:04รายงานพิเศษ
​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"
เมื่อ: 21:31ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”
เมื่อ: 21:25ข่าวสารบ้านเรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา