เที่ยวทั้งปีที่หาดมหาราช


25 มี.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลสทิงพระ จัดโครงการเที่ยวทั้งปีที่หาดมหาราช ในวันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ หาดมหาราช ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หาดมหาราชเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเเละเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเเละพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา

ที่มา กองการท่องเที่ยงและกีฬา อบจ.สงขลา