​จังหวัดสงขลา น้อมรำลึกพระเกียรติคุณ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"


31 มี.ค. 2566

วันนี้ (31 มี.ค. 66) ที่หอประชุมจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2566

โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2330 ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เมื่อพระชนพรรษาได้ 26 พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ทรงพระนามว่า พระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย

ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็น ด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงเสริมสร้างกำลังป้องกันราชอาณาจักร โปรดให้สร้างป้อมปราการตามปากแม่น้ำสำคัญ และหัวเมืองชายทะเล มีพระปรีชาทั้งด้านความมั่นคง ด้านการคมนาคม ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการค้ากับต่างประเทศ และด้านศิลปกรรม

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" หรือ "วันเจษฎา" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านและให้ประกอบพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา