โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากสถาบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม วี อะคาเดมี


26 เม.ย. 2566

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับน้องๆ นักเรียนและเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม วี อะคาเดมี โดยมีนายชานนท์ นัครัตน์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า เป็นวิทยากรในการบรรยายและร่วมตอบคำถาม อีกทั้งแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมให้แก่น้องๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมภายในตัวโรงไฟฟ้าจะนะเป็นลำดับต่อไป