ข่าวสารบ้านเรา

สำนักงานราชบัณฑิตฯ ประกวดเล่าเรื่อง “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”

เมื่อ: 14:01 น. 7 พ.ค. 66   548 ครั้ง

วานนี้ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปรมี ชั้น 3 โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดการประกวดเล่าเรื่อง “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” กลุ่มที่ 4 ภาคใต้ด้วยภาษาไทยถิ่นใต้ ในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

โดยมีนายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานคณะกรรมการในการประกวด พร้อมด้วย นายชะเอม แก้วคล้าย นายธีระ แก้วประจันทร์ ผศ.สมพร เจนนภา นางสาวสุปัญญา ยมจินดา คณะกรรมการ โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสื่อมวลชนเข้าร่วมชมการประกวด

นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.2558 สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีหน้าที่ข้อหนึ่งคือ “จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น” สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จึงได้จัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค โดยให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึงความคิดความเห็นของเยาวชนที่มีต่อความสำคัญ จุดเด่น หรือการอนุรักษ์ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว หรือประเพณีวัฒนธรรม หรือเทศกาลสำคัญประจำปี เพื่อเชิญชวนให้มีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่นของตน (โรงเรียนที่อยู่ในภาคอีสาน เล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน, โรงเรียนที่อยู่ในภาคเหนือ เล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ, โรงเรียนที่อยู่ในภาคใต้ เล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคใต้, และโรงเรียนที่อยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เล่าเรื่อง ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน) คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจ และมีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย

การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะคัดเลือกผู้ผ่านรอบแรกจากวีดีทัศน์ของแต่ละภาคให้เหลือภาค 10 คน ผู้ผ่านรอบแรกพร้อมโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา รอบรองชนะเลิศ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละภาคต้องเล่าเรื่อง ตามประเด็นเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการคิดเลือกของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาการจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มจาก ภาคอีสาน ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ภาคเหนือ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์เชียงใหม่ ภาคใต้ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา และ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

สำหรับผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศกลุ่มที่ 4 ภาคใต้ ได้แก่รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงยุวรัตน์ ศรีชู จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายเรวัตร พรมทองแก้ว โรงเรียนวัดท้ายโนด จ.นครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนกร สารมาศ โรงเรียนบ้านปากเชียร จ.นครศรีธรรมรา ซึ่งการประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2566 นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะเข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาต่อไป

 
เมื่อ: 14:01 น. 7 พ.ค. 66   548 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​พิธีลอดซุ้มประตูป่าวันวิสาขาบูชา หนึ่งเดียวในสยามประเทศที่ "วัดห้วยหลาด" รัตภูมิ
เมื่อ: 09:04รายงานพิเศษ
​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"
เมื่อ: 21:31ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”
เมื่อ: 21:25ข่าวสารบ้านเรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา