เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


8 พ.ค. 2566

เชิญชวนสมัคร เข้าร่วมโครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสงขลา ในวันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา สู่เส้นทางถนนชลาทัศน์ ระยะทาง 4 กิโลเมตร รับสมัครตั้งแต่วันนี้-18 พฤษภาคม 2566 ค่าสมัครวิ่ง และเสื้อ 600 บาท ค่าสมัคร 500 บาท มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ

ลงทะเบียนสมัครได้ที่ สถจ.สงขลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 074311747 เงินรายได้จากการดำเนินงาน เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้