จังหวัดสงขลาเปิดงานเจรจาธุรกิจ Business Matching ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และจรจาจับคู่ธุรกิจ


12 พ.ค. 2566

วันนี้ (12 พ.ค.66) ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเจรจาธุรกิจ Business Matching โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการตลาดออนไลน์และจรจาจับคู่ธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้คำขวัญ “Together To Success” โดยมี นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายมูฮัมหมัด ริซวาน อบู ยาซิด กงสุลใหญ่มาเลเชียประจำจังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้บริการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรม Business Matching จัดขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปี 2566 ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา ภายใต้คำขวัญว่า “Together To Success” ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมอบรมด้านการตลาดออนไลน์ ซึ่งได้จัดเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 18-19 และ 20-21 เมษายน 2566 รุ่นละ 50 คน และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจในวันนี้ (12 พ.ค.66) ประกอบด้วย ผู้ซื้อจากในและต่างประเทศ จำนวน 30 ราย ผู้ขายจาก 5 จังหวัดอ่าวไทย จำนวน 50 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ของใช้ของประดับตกแต่ง สมุนไพร และเครื่องสำอาง บริการและสถานที่ท่องเที่ยว

โดยความเชื่อมโยงของ 2 กิจกรรมนี้ คือ ผู้ขายที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจในจำนวน 50 รายนี้ จะมาจากผู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมด้านการตลาดออนไลน์จำนวน 30 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการค้าและการลงทุน ให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา/รายงาน