ข่าวสารบ้านเรา

​กกต. สงขลา รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 9 เขต

เมื่อ: 17:04 น. 15 พ.ค. 66   404 ครั้ง

วันนี้ (15 พ.ค. 66) นางพะเยีย ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ภาพรวมของการเลือกตั้งในจังหวัดสงขลา พบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 899,222 คน จากประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,097,096 คน คิดเป็นร้อยละ 81.96 โดยมีบัตรดี 838,323 คน บัตรเสีย 32,258 คน และบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครใด 28,638 คน จากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,748 หน่วย

โดยผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 9 เขต จังหวัดสงขลา มีผู้ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละเขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสรรเพชร บุญญามณี ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 40,521 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาสตรา ศรีปาน ผู้สมัครจากพรรครวมไทยสร้างชาติ คะแนนรวม 20,553 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสมยศ พลายด้วง ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ คะแนนรวม 39,577คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 4 นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ คะแนนรวม 32,320 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 42,368 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 6 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 34,835 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 31,926 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 8 พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 42,412 คะแนน และเขตเลือกตั้งที่ 9 นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 28,740 คะแนน

สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้น ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการตรวจสอบและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้รีบดำเนินการแจ้งเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 ตามช่องทางที่กำหนด เช่น การทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นแจ้งให้โดยการมอบอำนาจ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/ หรือแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ภาคีเครือข่าย หน่วยงานสนับสนุนทุกภาคส่วนในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวสงขลาที่ตั้งใจออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนรวมทางการเมืองและเห็นความสำคัญในการใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว ประชา-วิทยา/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 17:04 น. 15 พ.ค. 66   404 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​พิธีลอดซุ้มประตูป่าวันวิสาขาบูชา หนึ่งเดียวในสยามประเทศที่ "วัดห้วยหลาด" รัตภูมิ
เมื่อ: 09:04รายงานพิเศษ
​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"
เมื่อ: 21:31ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”
เมื่อ: 21:25ข่าวสารบ้านเรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา