ขอเชิญร่วมงาน "เกษตรแฟร์ และ OTOP อบจ.สงขลา สงขลามหานครการเกษตร "


15 พ.ค. 2566

อบจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน "เกษตรแฟร์ และ OTOP อบจ.สงขลา สงขลามหานครการเกษตร " ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2566 ณ สนามสวนสาธารณะเมืองสงขลา สำหรับเกษตรกร หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจจะออกร้าน และร่วมแสดงสินค้าเกษตรในงาน สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด หรือจะติดต่อสอบถาม ที่ไลน์ ID: saruno ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2566