ข่าวสารบ้านเรา

​แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อ: 21:36 น. 19 พ.ค. 66   424 ครั้ง

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ที่ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Sport Power Cup ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปี ภายใต้การเล่นกีฬานำไปสู่การสร้างมิตรภาพ สันติภาพ และสันติสุข

โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา, สตูล, ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, นายอำเภอนาทวี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาทวีวิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา เอสเอ็มเค ตูนกู อานูม ตุนกู อับดุลรอหมาน รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย , คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง

โอกาสนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมระบุว่า การแข่งขันกีฬาฟุตบอล Sport Power Cup ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปี"พลังกีฬา สร้างมิตรภาพ สร้างสันติภาพ และสันติสุข" ครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่โรงเรียนได้ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุน ให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีเวทีแสดงความสามารถด้านการกีฬาฟุตบอล เพื่อการพัฒนาตนเองให้นำไปสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬา, ผู้ฝึกซ้อม และผู้บริหารโรงเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ภายใต้กิจกรรมด้านการกีฬา สังคม วัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อีกทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬา โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพนัก ฟุตบอลได้ในอนาคต ขอให้น้องๆ นักกีฬาหมั่นฝึกฝน มีความมานะพยายาม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะฯ ได้รับชมการแสดงจากโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และกล่าวชื่นชมในความสามารถ รวมทั้งมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน โดยมีคู่เปิดสนามการแข่งขันคือทีมโรงเรียนโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา กับ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

สำหรับกีฬาฟุตบอล Sport Power Cup ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปี"พลังกีฬา สร้างมิตรภาพ สร้างสันติภาพ และสันติสุข" จัดขึ้นภายใต้การเล่นกีฬานำไปสู่การสร้างมิตรภาพ สันติภาพ และสันติสุข ระหว่างหน่วยงานราชการทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย ,ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กระชับมิตรระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา และประเทศมาเลเซีย อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้าน ภาษา ศิลปะ และการกีฬา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-27 พ.ค. 66 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา, สนามกีฬาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, สนามกีฬาพรุค้างคาว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 และ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬารัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

 
เมื่อ: 21:36 น. 19 พ.ค. 66   424 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​แม่ทัพภาคที่ 4 ลงทุ่งเกี่ยวข้าว “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” ปีที่ 5 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม
"ดอกไม้เหล็ก ชายแดนใต้" แม่ทัพภาคที่ 4 ลงให้กำลังใจการฝึกกับหน้าที่และภารกิจรับใช้ชาติ
แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ จ.สงขลา สร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่สงขลา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ข่าวล่าสุด
​พิธีลอดซุ้มประตูป่าวันวิสาขาบูชา หนึ่งเดียวในสยามประเทศที่ "วัดห้วยหลาด" รัตภูมิ
เมื่อ: 09:04รายงานพิเศษ
​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"
เมื่อ: 21:31ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”
เมื่อ: 21:25ข่าวสารบ้านเรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา