​โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ณ วัดเชิงคีรี


22 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ณ วัดเชิงคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โดยมี สาธารณสุขอำเภอจะนะ, ท้องถิ่นอำเภอจะนะ, โรงไฟฟ้าจะนะ, พัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ, กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวรชายแดงที่ 433, ศูนย์แรงงานอำเภอจะนะ, โรงเรียนบ้านป่าชิง, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชิง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าชิง เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีนักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก