​โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 19


26 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายดนยา พรหมใหม่ เจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนของโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานประจำปีของดีเมืองจะนะ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสถานีรถไฟจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ กล่าวรายงาน และนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวพบปะประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ รวมถึงบริษัทเอกชน ห้างร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจะนะต่อไป