จังหวัดสงขลา น้อมรำลึก “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2566


26 พ.ค. 2566

ส่วนราชการและประชาชนชาวสงขลา ร่วมงาน “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้สร้างคุณูปการในการบริหารแผ่นดินและการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

เช้าวันนี้ (26 พ.ค. 66) ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงาน “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2566 โดยมีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ เลขาธิการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ นางธานัท กฤชคงพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ รองประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมพิธีในโอกาสครบรอบปีการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นชาวจังหวัดสงขลา เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2463 สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา ต่อมาได้ย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบกและเข้ารับราชการทหาร จนได้เป็นผู้บัญชาการทหารบก ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมสามสมัย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จนถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สิริรวมอายุ 99 ปี


ทั้งนี้ เพื่อตระหนักในคุณงามความดีและเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" โดยมุ่งหมายให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา ยึดเป็นวาระสำคัญในการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นการสืบสานปณิธาน "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ให้สัมฤทธิผลอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการและประชาชน ร่วมวางพวงมาลัยดอกไม้สดบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ฯ พร้อมกล่าวคำสดุดีและยืนสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้สร้างคุณูปการในการบริหารแผ่นดินและการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ประชา-วิทยา/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา