หาดทิพย์ จัดบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมพลังสตรีเพื่อขับเคลื่อนองค์กร”


26 พ.ค. 2566

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยพลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และตระหนักดีว่าทุกคนต่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารสตรีในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หาดทิพย์จึงจัดโครงการอบรมพนักงานระดับผู้บริหาร ในเรื่อง “การส่งเสริมพลังสตรีเพื่อขับเคลื่อนองค์กร”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ จากข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างพลังสตรี (Women’s Empowerment Principles: WEPs) ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบทบาทผู้นำสตรี ในองค์กรระดับประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมพลังสตรีเพื่อขับเคลื่อนองค์กร” ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานหาดใหญ่ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ให้กับพนักงานทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ และสำนักงานกรุงเทพฯ