ข่าวสารบ้านเรา

​อว.ม.อ. ฝึกอาชีพชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืน

เมื่อ: 16:06 น. 26 พ.ค. 66   782 ครั้ง

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดโครงการฝึกอาชีพชุมชน ภายใต้กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ณ กศน.ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดฝึกอบรมอาชีพกลุ่มระยะสั้นแก่ชาวบ้านในชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักรวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าสร้างความรักและความสามัคคีลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านด้วยการฝึกอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความสามารถจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายร่วมบรรยายให้ความรู้ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำขนมเค้กไข่กรอบ หลักสูตรการทำซูชิ โดย อาจารย์นันท์นภัส ตะนุสะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา และ หลักสูตรการทำปุ๋ยหมัก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การดูแลของคณะทำงานอุทยานวิทยาศาสตร์ชุมชนสัมพันธ์

 
เมื่อ: 16:06 น. 26 พ.ค. 66   782 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

STSP New Platform Showcase สุดยอดการรวมผลงานนวัตกรรมและการเสวนา โดยผู้เชี่ยวชาญในงาน STSP New Platform Showcase (7P)
ม.อ.รับงบ 425 ล.วางศิลาฤกษ์อุทยานวิทย์ บนเนื้อที่กว่า100ไร่ หวังสร้างเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชน
ข่าวล่าสุด
​พิธีลอดซุ้มประตูป่าวันวิสาขาบูชา หนึ่งเดียวในสยามประเทศที่ "วัดห้วยหลาด" รัตภูมิ
เมื่อ: 09:04รายงานพิเศษ
​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"
เมื่อ: 21:31ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”
เมื่อ: 21:25ข่าวสารบ้านเรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา