“หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping)


27 พ.ค. 2566

ช่วงค่ำวันนี้ (27 พ.ค. 66) ที่บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Songkhla Camping) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา และมีนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา นโยบายคุณภาพชีวิตดี (CARE) : เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เอื้อต่อการดำรงชีวิต ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดพื้นที่การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน เยาวชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสงขลา มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว โดยต้องการผลักดันพัฒนาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

สำหรับการจัดกิจกรรม “หลาดใต้สน คนบ่อยาง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้และการให้การศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความประทับใจและประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่งจะสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ถูกต้องทางด้านการอนุรักษ์ ให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นที่สำคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นบ้าน อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 100 ร้านค้า การประกวดหนุ่มประมงสงขลา และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอกและห้ามพลาดกับจุดเช็คอินนิทรรศการงานสร้างสรรค์จากขยะทะเล โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว ประชา-วิทยา/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา