​เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”


6 มิ.ย. 2566

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย นายบันเจิด วงค์ชนากูล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายสน บิลโตะเตะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และนางสาวทัชชา บำเรอจิต รองปลัดเทศบาลฯ นำพนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและหารือการดำเนินการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันต้นไม้ประจำของชาติ รวมถึงเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยเทศบาลฯ ได้กำหนดปลูกต้นทองอุไร จำนวน ๗๐๐ ต้น และต้นเหลือปรีดียาธร จำนวน ๓๐๐ ต้น ระยะทาง ๒.๖ กม. ณ บริเวณริมคลองระบายน้ำ ๔ (คลอง ร.๔) ชุมชนมัสยิดเกาะหมี ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคลองแห จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชน บริษัท ห้างร้านในพื้นที่ และผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ด้วยการแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน หรือชุดสุภาพเสื้อโทนสีเหลือง