​รองผู้ว่าฯ สงขลา ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ฯ


7 มิ.ย. 2566

วันนี้ (7 มิ.ย.66) ที่โรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jyri Järviaho เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อมร่วมกิจกรรม “Eduten Brilliant Day” ตามที่โรงเรียนวรพัฒน์ ร่วมกับ สมาคมหอการค้าไทย-ฟินแลนด์ และ หจก.เอ็กเซ็คคูทีฟ เอ็ดดูเคชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย ในการร่วมสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ของเด็กวรพัฒน์ในกิจกรรม Eduten Brilliant Day และกิจกรรมเฉลิมฉลองการผ่านบทเรียน Eduten Math Learning Platform from Finland

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ของนักเรียนให้เรียนรู้อย่างสนุกและท้าทายศักยภาพตนเอง รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมผู้บริหารและครูได้มีพลังมุ่งมั่น มีแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาไทยเริ่มต้นจากชั้นเรียนจริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา สุวรรณวงศ์ ทูตสันถวไมตรี การศึกษาไทย-ฟินแลนด์ Mr.Arttu Linnavuori ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจาก Eduten ประเทศฟินแลนด์ Mrs.Outi Suojanen ประธานกรรมการการศึกษาหอการค้าไทย-ฟินแลนด์ ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ และกรรมการบริหารโรงเรียนและนักพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วม

นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กิจกรรมข้างต้นถือเป็นการจุดประกายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสงขลาตามนโยบายของชาติได้เป็นอย่างดีในฐานะของต้นแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับประเทศชั้นนำทางการศึกษาโลก อย่างเช่น ฟินแลนด์ที่ทำให้การร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การถ่ายโอนองค์ความรู้และนวัตกรรมระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกแห่ง การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมจะต้องอาศัยพลังในการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

ด้าน ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด กรรมการบริหารโรงเรียนและนักพัฒนานวัตกรรม กล่าวว่า ฟินแลนด์มีจุดเด่นในเรื่องของการสร้างคาแรคเตอร์เด็กที่รักในการเรียนรู้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับโรงเรียนวรพัฒน์ในการสอนตามหลักสูตรต่างๆ ที่โรงเรียนของเราพยายามทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าการเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากว่าเรารักที่จะเรียน หนึ่งในนั้นก็จะมีโปรแกรมของ Eduten ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสนุก เดิมทีของโรงเรียนวรพัฒน์ใช้รูปแบบการสอนแบบเปิด ซึ่งเด็กจะสนุกกับการคิดขั้นสูง และเอาคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่ง Eduten ก็เป็นตัวเสริมทำให้คณิตศาสตร์สนุกผ่านเกมการเรียนรู้

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา