ญ.ว.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566


8 มิ.ย. 2566

เช้าสดใสวันนี้ (8 มิ.ย. 2566) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

คลิปบรรยากาศพิธีไหว้ครู ญ.ว. ประจำปีการศึกษา 2566