โรงไฟฟ้าจะนะร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองพัดยศเจ้าอาวาส และทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเชิงคีรี (ควนป่าชิง)


8 มิ.ย. 2566

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นายจิรวัฒน์ ใจรักษ์ ช่างระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองพัดยศเจ้าอาวาส ฉลองศาลาการเปรียญ และเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2566

ณ วัดเชิงคีรี(ควนป่าชิง) ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อหาปัจจัยในการสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาเพื่อใช้บริการแก่พุทธศาสนิกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความสะดวกสบายแก่พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมงานในวัดเชิงคีรี (ควนป่าชิง) โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก