โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และบริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ลงนาม MOU ส่งต่อผู้ป่วยจากฐานน้ำมัน


14 ก.ค. 2566


โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และบริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์รองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากฐานน้ำมัน โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญการ 


ผศ.นพ.กฤตย์อังกรู เชษฐเผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และบริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากฐานน้ำมัน มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ให้ได้รับการสื่อสาร ประสานงาน ตลอดจนส่งต่อข้อมูลด้านการแพทย์ระหว่างกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพผู้ชำนาญการ 


ด้านคุณวิทยา ชวลิต ผู้บริหาร บริษัท International SOS (Thailand) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือทางการแพทย์จะมุ่งเน้นในด้านการประสานงานระหว่าง Doctor Gatekeeper ของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และ Coordinating Doctor ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่มีผู้ป่วยจากฐานน้ำมัน ที่ต้องการเข้ารับการรักษาในกรณีฉุกเฉิน โดย Doctor Gatekeeper จะมีบทบาทสำคัญในการรับและส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับด้านการแพทย์


ทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายทำหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแนวทางการรักษากับทีมแพทย์ของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย และสอดคล้องต่อนโยบาย ด้านสุขภาพของบริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด