เริ่มแล้ว งาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่สงขลา"


15 ก.ย. 2566

งาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่สงขลา” ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566 ยกขบวนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 250 บูท มาให้ ชม ชิม ช้อป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางการตลาดสู่ผู้บริโภคให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

เย็นวันนี้ (14 ก.ย. 66) นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่สงขลา” ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และเพิ่มช่องทางการตลาดสู่ผู้บริโภคให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยมีนายจรัญ อินทสระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชน เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

ภายในงาน มีบูทจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัมมนาชีพชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกลุ่มอาชีพสตรี ทั้งในรูปแบบอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่เข้าร่วม 250 บูธ รวมทั้งกิจกรรมสปา และนวดแผนไทยของกลุ่มสตรี และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างความสนุกสนานและประทับใจตลอดงาน

นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ เครือข่าย OTOP ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องและตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจากชุมชนได้มีพื้นที่ในการนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนออกสู่ตลาดและส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

สำหรับในปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสงขลา มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์มาลงทะเบียนเป็นสินค้า OTOP จำนวนทั้งสิ้น 912 กลุ่ม/ราย 1,969 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน จนได้รับคัดสรรระดับ 3-5 ดาว จำนวน 293 ผลิตภัณฑ์ ควบคู่การส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย ซึ่งในปี 2566 มียอดการจำหน่ายมากกว่าสามพันล้านบาท

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา