โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ประกาศทำลายแฟ้มประวัติ


18 ต.ค. 2566

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มีความประสงค์ทำการทำลายแฟ้มประวัติ และฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยที่มารับการรักษาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2540 - 2555 และขาดการติดต่อ กับโรงพยาบาล ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป หากผู้ที่เคยเข้ารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มีความประสงค์จะเก็บประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ของท่านไว้

กรุณาติดต่อแผนกเวชระเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2566 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. โทร 074-272800 หรือสแกน QR Code เพื่อแจ้งขอประวัติ หากพ้นกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลจะดำเนินการทำลายแฟ้มประวัติทันที