คนรักสุขภาพเฮ ไฟรอบอ่างน้ำเขาคอหงส์กลับมาส่องสว่างอีกครั้ง


9 พ.ย. 2566


เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ่อมบำรุงไฟส่องสว่างรอบอ่างเก็บน้ำกลางเขาคอหงส์ 3 อ่าง กลับมาใช้งานได้แล้ว สว่างไสวด้วยเสาไฟ LED เกือบ 100 ต้น เหมาะสำหรับเดิน-วิ่งออกกำลังกาย ท่ามกลางธรรมชาติ อากาศดี ไม่มีรถวิ่งรบกวน


หลังจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำกลางเขาคอหงส์จำนวน 3 อ่าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เดินวิ่ง ออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติ แต่เกิดปัญหาไฟส่องสว่างใช้งานไม่ได้มาระยะหนึ่ง ล่าสุดได้ซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถนนรอบอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 อ่าง ระยะทางรวมประมาณ 1.5 กิโลเมตร สว่างไสวด้วยเสาไฟ LED เกือบ 100 ต้น ติดตั้งตามแนวถนน แสงไฟสว่างเพียงพอสำหรับเดิน-วิ่งออกกำลังกายยามค่ำคืน

ถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขาคอหงส์ เป็นถนนปิดไม่มีรถวิ่งรบกวน มีความลาดชันกำลังดี ไม่สูงเกินไป เหมาะสำหรับเดิน-วิ่งออกกำลังกาย ท่ามกลางธรรมชาติ อากาศดีมาก มองเห็นทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำ บางจุดสามารถเห็นวิวของตัวเมืองหาดใหญ่ ถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขาคอหงส์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น. ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการออกกำลังกายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ขอบคุณท่านเลขา ปาล์ม ช่วยประสานงานและติดตามจนทำให้ไฟกลับมาส่องสว่างอีกครั้ง