อัพเดท ถนนยุบหลังวัดเกาะเสือซ่อมแค่เสร็จแล้ว


10 พ.ย. 2566


ความคืบหน้าการปรับปรุงถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 (เส้นหลังวัดเกาะเสือ) ที่เกิดยุบตัวเหมือนหลายเดือนก่อน เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทำการปรับปรุงมาระยะหนึ่งแล้ว ล่าสุดมีการลาดยางผิวจราจร ใกล้เปิดจราจรเร็ว ๆ นี้