กลุ่ม ปตท. เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญ 40 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่


12 พ.ย. 2566

วันนี้ (12 พ.ย.66) กลุ่ม ปตท. นำโดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2566 ณ วัดธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญทอดกฐิน จำนวน 40 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่

โดยมี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีจิตศรัทธาร่วมในงานเป็นจำนวนมาก.

สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสิงหนคร เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ.2538 ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชาวสิงหนครประสบปัญหาในการเข้ารับบริการ เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ห่างไกลจากถนนสายหลัก จึงทำให้เดินทางไม่สะดวก ยากในการเข้าถึงการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤตเฉียบพลัน เสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลาแทน ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการขยายบริการของโรงพยาบาลสิงหนคร ไปอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 408 เพื่อตั้งเป็นโรงพยาบาลสิงหนคร (ส่วนหน้า) โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ปี 2565 ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยร่วมสมทบทุนบริจาคเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาค 8,499,999 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 48,499,999 บาท เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยใน (อาคารพ่อท่านคง โกกนุตฺโต) ณ โรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่ อีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่ต่อไป

.

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา