โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566


15 พ.ย. 2566

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ให้แก่ เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ จำนวน 55 โรงเรียน รวม 291 ทุน

โดยมีนายวิภู พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1, นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายฮะซัน ยิ่งสมาน หัวหน้ากองบริหาร เป็นตัวแทน กฟผ. มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส และสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอจะนะ ให้สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป