ทัพเรือภาคที่ 2 จัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


20 พ.ย. 2566

ทัพเรือภาคที่ 2 จัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เล็งเห็นความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือไทยให้มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนตราบถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน

.วันนี้ (20 พ.ย.66) ที่ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา พลเรือโท พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 มอบหมายให้ พลเรือตรี ธวัชชัย พิมพ์เมือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้แทนประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ 2 ได้กราบอาราธนาพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม

.

กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิมธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2449 กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันมหามงคลนี้เป็น “วันกองทัพเรือ” และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทยตามแบบอารยประเทศส่งผลให้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็นกองทัพเรือที่ทันสมัย เข้มแข็ง มีเกียรติภูมิ เป็นที่ปรากฏมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ในวันนี้กองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆจึงได้จัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 สำหรับทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ทะเล โดยในปีนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลากะพง จำนวน 7,000 ตัว คืนสู่ทะเล

ภาพ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา