เปิดแล้วตลาดเกษตร อบจ.สงขลา


10 ม.ค. 2567

ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green Local Market) มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร และอาหารอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น บูธอาหารและของดีจากชุมชนท้องถิ่นบูธของดีจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด


ตลาดเกษตร อบจ.สงขลา จัดทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา