ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Tip 2 Traveller


27 ม.ค. 2567

วันที่ 27 มกราคม 2567 ที่ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน Tip 2 Traveller ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย บริษัท สมาทต์ทิไฟท์ โซเชียล บิลเดอร์ จำกัด มี คุณพิมพ์พิชา ศรีสถิตวงศ์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สมาทต์ทิไฟท์ โซเชียล บิลเดอร์ จำกัด ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยกล่าวว่า แอปฯ Tip 2 Traveller ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้านการท่องเที่ยว และการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล นำเทคโนโลยีใหม่อย่าง Ai เข้ามาใช้ในแอปฯ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการลงทุนของภาคเอกชน ส่งผลดีต่อภาครัฐ และภาคประชาชน


เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง สถานบันเทิง ร้านนวดแผนไทย สปา-บริการด้านสุขภาพ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงกำหนดการจัดงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ในพื้นที่ผ่านเพียงปลายนิ้วสัมผัส รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และยังแก้ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ เพราะแอปฯ Tip 2 Traveller สามารถเปลี่ยนภาษาไทยถึง 4 ภาษา ไทยแก่ ไทย จีน มาเลเซีย และภาษาอังกฤษ ซึ่งขณะนี้ได้ทดลองใช้มาระยะหนึ่ง มีผู้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วราว 150,000 คน โดยบริษัทได้ตั้งเป้าไว้ภายในปี 2568 จะมีผู้ดาวน์โหลดใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และเตรียมแผนที่จะขยายพื้นที่บริการแพลตฟอร์มไปทั่วประเทศและทั่วโลก


.ด้าน นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เรามีทรัพยากรที่สมบูรณ์ มีอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย ขอบคุณ บริษัท สมาทต์ทิไฟท์ โซเชียล บิลเดอร์ จำกัด และภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วไปรู้จักจังหวัดสงขลามาขึ้น ส่วนตัวในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จริง ๆ อยากให้มีแอปฯ ที่บรรจุข้อมูลที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวเเบบนี้เกิดขึ้นนานแล้ว เพราะจะช่วยอำนวยความสะดวกนำทางนักท่องเที่ยวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเมื่อเข้ามาถึงพื้นที่ นอกจากนี้หากเป็นไปได้ขอเสนอให้จัดกลุ่มเเหล่งท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม และอื่น ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ หรือรวบรวมสินค้าตามฤดูกาล Otop เเต่ละพื้นที่ไว้ด้วยก็จะดีมาก ทั้งนี้ทางจังหวัดเองก็ได้ให้ที่ปรึกษาเร่งออกแบบการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพราะอยากให้นักท่องเที่ยวได้กระจายตัวจากเมืองใหญ่ออกไปสร้างรายได้ให้ประชาชนในอำเภออื่น ๆ และอยากให้สิ่งเหล่านี้ถูกบรรจุลงไปในแอปพลิเคชันด้วย เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลในการให้บริการครอบคลุมทุกมิติ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากอำเภอหาดใหญ่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดสงขลา


.สำหรับงานครั้งนี้ได้ความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานหาดใหญ่, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ,นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ สงขลา, ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลา สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม