นักวิ่งโครงการ"Bangkok - Hatyai Thank you Run“ วิ่งเข้าสู่อาคารเย็นศิระ 3


5 ก.พ. 2567

วานนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2567) เวลาประมาณ 09.40 น. ทีมนักวิ่งในโครงการ "Bangkok - Hatyai Thank you Run ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ "อาคารเย็นศิระ 3" เส้นทางกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 1,039 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ได้วิ่งเข้าสู่อาคารเย็นศิระ 3 แล้ว โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ โอกาสนี้นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารเย็นศิระ 3 อย่างเป็นทางการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิด

.

สืบเนื่องจากทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแนวคิดที่จะก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 เพื่อขยายพื้นที่สำหรับรองรับผู้ป่วยที่รอรับการรักษาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มมะเร็ง ดังนั้นตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ทางคณะจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อรับบริจาคและใช้เป็นทุนในการก่อสร้างอาการเย็นศิระ 3 และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี จนบัดนี้อาการเย็นสิระ 3 สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมเปิดเป็นที่พักระหว่างรอรับการรักษา ให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดกิจกรรมวิ่ง "Bangkok - Hatyai : Thank you Run" ย้อนรอยในเส้นทางแห่งการให้ของพี่น้องทุกคน เพื่อขอบคุณทุกความหวังและกำลังใจทั้งหมดจากผู้ให้ทุกคนที่ทำให้ได้มาซึ่งอาคารเย็นศิระ 3 โดยในการวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่งจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา ใช้เวลา 9 วัน ระยะทาง 1,039 กม. นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าสู่สังคม ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียนและกีพาให้แก่โรงเรียน ตามเส้นทางการวิ่งอีกด้วย

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า.. ”เมื่อวานนี้ (3 ก.พ.67) ตนได้มีโอกาสไปต้อนรับทีมนักวิ่งที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นำโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งหลายท่านที่ได้ร่วมโครงการ "Bangkok - Hatyai : Thank you Run เส้นทางตั้งแต่กรุงเทพมหานคร วันนี้ก็เป็นวันที่ 9 ที่ทุกท่านได้ถึงจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ก็เพื่อที่จะเป็นการ ขอบคุณทั้งในส่วนของผู้บริจาคที่ดินและผู้มีอุปการะคุณที่ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดกิจกรรมวิ่งก็มีทำกิจกรรม CSR ตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะขอบคุณผู้บริจาคแล้ว ก็เพื่อที่จะระดมทุนมีเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ทั้งในเขตพื้นที่ของจังหวัดสงขลา และใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง“

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา