โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่อ่าวไทยและภาคใต้" ใหักับ วปอ. รุ่นที่ 66


26 มี.ค. 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ กำหนดนำนักศึกษาหลักสูตรมาตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 พร้อมด้วยคณาจารย์เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการสงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ กล่าวต้อนรับคณะ และบรรยายสรุป เรื่อง "สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน"

ทั้งนี้ในการเสวนาวิชาการ "ความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่อ่าวไทยและภาคใต้" นำโดย นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บรรยายเกี่ยวกับทิศทางของเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย ในปัจจุบัน และในอนาคต , ตัวแทนจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บรรยายในส่วนของการดำเนินการของ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมไปถึงการสรรหาแหล่งพลังงานใหม่ และนายนพรัตน์ เดิมคลัง หัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าจะนะ โดยได้บรรยายในส่วนของโรงไฟฟ้าจะนะ กระบวนการผลิต กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน รวมไปถึงภารกิจ ของ กฟผ. ด้านการจัดการระบบไฟฟ้าของภาคใต้และประเทศไทย ให้คณะได้รับทราบ