โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567


31 มี.ค. 2567

โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ และสนับสนุนค่าอาหารแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 ในวันที่ 19 - 28 เมษายน 2567 ณ บริเวณสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ณ ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ (สำนักงานอำเภอ) และสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 โดยตั้งด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ จำนวน 2 จุด โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ และปลัดอำเภอจะนะ เป็นผู้รับมอบงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้