ผู้ว่าฯจังหวัดสงขลา นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


2 เม.ย. 2567

เช้าวันนี้ (2 เม.ย. 67) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โอกาสนี้ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานพระสงฆ์ และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูปให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังวัดสงขลา ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์สวดอนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลังเสร็จพิธีสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้รับเมตตาจากพระครูวิรัตธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา นำคณะสงฆ์ 80 รูป รับบิณฑบาต เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

นอกจากนี้ วันที่ 2 เมษายนของทุกปี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาไทย สถาปัตยกรรม ดนตรีไทยและพุทธศาสนา รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา