ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา กว่า 300 คน ร่วมละหมาดเฉลิมฉลอง “วันอีฎิ้ลฟิตริ” หรือวันรายอ ฮิจเราะห์ศักราช 1445


10 เม.ย. 2567

สลามัตฮารีรายอ ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา กว่า 300 คน ร่วมละหมาดเฉลิมฉลอง “วันอีฎิ้ลฟิตริ” หรือวันรายอ ฮิจเราะห์ศักราช 1445 บริเวณชายทะเลริมหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

หลังจากที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เป็นวัน “วันอีฎิ้ลฟิตริ” หรือวันรายอ ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ทําให้ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา กว่า 300 คน ร่วมละหมาดเพื่อที่จะเฉลิมฉลอง “วันอีฎิ้ลฟิตริ” ณ บริเวณชายทะเลริมหาดชลาทัศน์ เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างคึกคัก

โดยบรรยากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ (10 เม.ย. 67) พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกเพศทุกวัยต่างสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ที่สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองฮารีรายอ ผซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน หลังจากที่ได้ถือศีลอดกันมาตลอดเวลาหนึ่งเดือน นอกจากนี้จะมีการบรรยายธรรมให้กับผู้มาร่วมละหมาด การแสดงความยินดีและขออภัยต่อกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม การบริจาคทาน รวมทั้งยังมีการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา