โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนรถดับเพลิงกิจกรรมเดือนห้าบ้านจะโหนง


18 เม.ย. 2567

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายอาทิตย์ ทองคำ ผู้ปฏิบัติงานแผนก หรปจ-ฟ. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ นำรถดับเพลิงโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมล้างศาลาการเปรียญ(ป่าช้าต้นมะขาม) หมู่ที่ 7 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมประเพณีวันว่าง(เดือนห้า) ในการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และสืบสานประเพณีให้คงอยู่ต่อไป