รองผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567


18 เม.ย. 2567

วันนี้ (18 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. ที่ วัดแช่มอุทิศ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๗

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร โดยมีพระครูสถิตรัตนบรรพต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอเมืองสงขลา นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการบรรพชาสามเณร ถือเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา สร้างพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนา และทั้งนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

.จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมตักบาตรแด่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนกว่า 72 รูป ท่ามกลางบรรยากาศความปลาบปลื้มใจ ของเหล่าบรรดาผู้ปกครองที่มาร่วมตักบาตรในวันนี้ด้วย

พงศธร บุญสุข – ข่าว ประชา โชคผ่อง – ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา