รองผู้ว่าฯจังหวัดสงขลา นำจิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช .


25 เม.ย. 2567

วันนี้ (25 เมษายน 2567) นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2567 พร้อมนำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาภาคประชาชนร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง บ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอเทพา พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัจฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในทางการรบและเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงคราม ตลอดพระชนม์ชีพโดยมิได้ว่างเว้น ทรงประกาศอิสรภาพทำให้กรุงศรีอยุธยา ขาดทางไมตรีกับกรุงหงสาวดีทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรู เพื่อรักษาเอกราชของชาติไทย นับเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา/ข่าว

ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดสงขลา/ภาพ